About Us

บริษัท ไทยเว็บแอพพลิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาพรัฐและเอกชนมาเป็นเวลากว่า 9 ปี ในนาม partner กับ บริษัท Synerry Corporation (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐขนาดใหญ่ เว็บแอพพลิเคชั่น และ Intranet มากกว่า 50 เว็บไซต์ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการออกแบบ การแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับผลงานที่มีคุณภาพ และการดูแลจากทีมงานมืออาชีพอย่างแน่นอน

Rattanawinit M. - Managing Director

วิสัยทัศน์ การพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น เราไม่ใช่บริษัทที่เน้นแค่เรื่องความสวยงาน แต่ยังคำนึงถึง การใช้งานที่เรียบง่าย นำเสนอข้อมูลได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และมีความปลอดภัยจากการถูกเจาะหรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีด้วย

Rattanawinit M. - Managing Director

About us
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์